slaidtex

SELAMAT DATANG DI WEB-BLOG SUHERMAN, SEMOGA BISA MENJALIN PERSAUDARAAN

Jumat, 13 Juni 2014

Pangalaman...!

Kaalaman ku diri pribadi soranag.. balik sakola sapatu dilaan dijinging atawa dikalungkeun dina beuheung.. buku diwadahan keresek urut idangan anu warna bodas biru.. terus make talirapia di solendangkeun...
Kadang balik meli langlayangan sesa jajan......kalakuan kuring saperti nagambar di handap ieu...
nu ngabedakeun nana jaman kiwari geus make batik jeng kantong gandong....
Keun bae suku hurik atawa jebrag ge nu penting sapatu awet pamikir kuring baheula. suku hurikmah bisa dibalur ku jalantah  atawa minyak kalapa.. da baheula mah can aya Hand body lation.. tapi mun sapatu ruksak  hese ku menang gantina da euweuh kermelina.. Baheulamah sapatu nu kasohorteh  sapatu kelinci atawa puma.. teu kawas jaman ayeuna anu loba merek jeng modelna alalus... zaman nu ngabedakeun . 

Puji syukur ka gusti nu maha kawasa . Tur ka nu jadi Indung Bapa nu tos nyakolakeun abdi sadya  karasa hasilna ayeuna.. Mugia Al-Marhum -al Marhumah langgeng dina Ridho Gusti.... !!!

Selamat Malam.....!!Kamis, 12 Juni 2014

Selamat Pagi..

Semoga semua berada dalam lindungan Allah SWT.
dan semoga Nasib kita satu tahun kedepan berada dalam kebaikan. dan mencapai  kesuksesan ..!!

Pertengahan di Bulan Sa'ban.

Nisfu Sya'ban adalah hari peringatan Islam yang jatuh pada pertengahan bulan Sya'ban. Dalam kalangan Islam, Nisfu Sya'ban diperingati menjelang bulan Ramadhan. Pada malam ini biasanya diisi dengan pembacaan Ayat-ayat Al-Quran  dengan niat semoga diberi umur panjang, diberi rizki yang banyak dan barokah, serta ditetapkan imannya.


Peringatan Nisfu Sya'ban tidak hanya dilakukan di Indonesia saja. Al-Azhar sebagai yayasan pendidikan tertua di Mesir bahkan di seluruh dunia selalu memperingati malam yang sangat mulia ini. Hal ini karena diyakini pada malam tersebut Allah akan memberikan keputusan tentang nasib seseorang selama setahun ke depan. Keutamaan malam nisfu Sya'ban diterangkan secara jelas dalam kitab Ihya' Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali.

Imam Ghazali mengistilahkan malam Nisfu Sya’ban sebagai malam yang penuh dengan syafaat dan karamat . Menurut beliau pada malam ke-13 bulan Sya’ban Allah SWT memberikan seperti tiga syafaat kepada hambanya. Sedangkan pada malam ke-14, seluruh syafaat itu diberikan secara penuh. Dengan demikian, pada malam ke-15, umat Islam dapat memiliki banyak sekali kebaikan sebagai penutup catatan amalnya selama satu tahun. Karepa pada malam ke-15 bulan Sya’ban inilah, catatan perbuatan manusia penghuni bumi akan dinaikkan ke hadapan Allah SWT.

Para ulama menyatakan bahwa Nisfu Sya’ban juga dinamakan sebagai malam pengampunan atau malam maghfirah, karena pada malam itu Allah SWT menurunkan pengampunan kepada seluruh penduduk bumi, terutama kepada hamba-Nya yang saleh.
Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib KW bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika malam Nishfu Sya’ban tiba, maka salatlah di malam hari, dan berpuasalah di siang harinya, karena sesungguhnya pada malam itu, setelah matahari terbenam, Allah turun ke langit dunia dan berkata, ‘Adakah yang beristighfar kepada Ku, lalu Aku mengampuninya, Adakah yang memohon rezeki, lalu Aku memberinya rezeki , adakah yang tertimpa bala’, lalu Aku menyelamatkannya, adakah yang begini (2x), demikian seterusnya hingga terbitnya fajar.” (HR Ibnu Majah).

Demikianlah keutamaan dan kelebihan malam Nishfu Sya’ban, marilah kita manfaatkan malam yang mulia ini untuk mendekatkan diri dan memohon sebanyak-banyaknya kepada Allah.

Para Inohong... Budayawan Sunda Yang ada Di Jawa Barat ...


Pilot Projek

Pinuh ku elmu pangaweruh... leubeut ku pangalam ... Bral anaking nyiar elmu nu lewih luhur pibeukeulen hideup sadaya .

Diajar bisnis .....